Welkom

Klaas Holwerda

Kunst en liturgie moeten het beide hebben van verbeelding. Vanouds onderhouden ze een hechte relatie. Waar deze niet op waarde wordt geschat, betekent dat verlies. Herontdekking opent een wereld aan mogelijkheden.

Mijn naam is Klaas Holwerda. Het raakvlak van kerk, kunst en liturgie boeit mij zeer. Onder de naam ‘ab arte’ ben ik op dit terrein werkzaam: ‘ab arte’ is Latijn voor ‘uit de kunst’.