12

ENGLISH

STATIE 12: Jezus sterft aan het kruis

Anjet van Linge: Ontferming, 2018, Iers hardsteen, 180 x 30 x 6 cm. Foto Anjet van Linge. anjetvanlinge.nl

Kyrie eleison – Heer ontferm u – is een bede die al tweeduizend jaar in de christelijke traditie wordt gebruikt. In de kerk van Eenrum stond Anjet van Linge zes woensdagen te werken op de plek van het oude hoofdaltaar. In stilte, alleen. Op een plek waar eeuwenlang om Gods ontferming is gevraagd. Maar, vraagt zij zich af, is er in de huidige snelle tijd, waarin oordelen en meningen zo gauw gevormd en gegeven worden, nog plaats voor ontferming? Wie vragen wij om ontferming? En hier, op de wallen van Amsterdam, waar haal je hier ontferming? Kunnen wíj het geven? Kan het ook opraken? En dan? Tijdens het hakken van het woord ‘eleison’ in de harde steen – veertienmaal, met hamer en beitel, slag voor slag, letter voor letter – bleken de vragen rauw, echt en pijnlijk. Nu is dit werk de twaalfde statie. Jezus sterft. Hoeveel ontferming vroeg dat?

In de Allemanskapel van Oudezijds 100 is de gebeitelde steen naast de doopvont geplaatst. De kapel is een plaats van rust die uitnodigt tot inkeer en overdenking. Er staan kaarsen en u kunt zelf een kaarsje branden. De doopvont wordt gevoed door de denkbeeldige rivier de Jordaan, waar we doorheen kunnen gaan zodat we schoon en als herboren opstaan aan de overkant.

Twee aquarellen van Paul van Dongen achter de buitenvensters van de kapel tonen de emoties op het gezicht van de gekruisigde Christus.

Locatie: Allemanskapel, Oudezijds Achterburgwal 100 en 102. Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen de communitaire gemeenschap Oudezijds 100. In de rosse buurt van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen door op velerlei manieren hulp te bieden. oudezijds100.nl/inspiratie/allemanskapel-sint-joris

tekst: Marleen Hengelaar


<< VORIGE || VOLGENDE >>