14

ENGLISH

STATIE 14: Jezus wordt in het graf gelegd en STATIE 15: Opstanding

Giorgio Andreotta Calò: Αναστάσης (Opstanding in het Grieks), 2018, site-specifieke installatiein de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Foto: Maarten Nauw.

‘De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam, een van de jongste kunstmusea in de stad en op zondag nog steeds een actief godshuis. Sinds 2018 vind je in de Heilig Grafkapel een rood raam. Het is een kunstwerk van Giorgio Andreotta Calò. Dit site-specifieke werk staat onder meer stil bij de transformatie van een rooms-katholieke kerk (1306-1587) naar een protestantse kerk (1587-nu). 

De Heilig Grafkapel werd in 1515 gebouwd naar het voorbeeld van de zogenaamde Heilig Grafkerk in Jeruzalem. In de ruimte is een baldakijn te zien, waaronder je iets zou verwachten. In de zestiende eeuw stond hier een beeldengroep die de kruisafname en bewening van Christus weergaf. Deze beeldengroep is in 1566 tijdens de beeldenstorm vernietigd. Nu is er leegte. Het baldakijn verwijst nu naar de afwezigheid van het beeld. In het werk Αναστάσης gaat de kunstenaar de verbinding aan met de zichtbaarheid van afwezige beelden.’ (Jacqueline Grandjean, directeur Oude Kerk)

Door het plaatsen van een rood glas-in-loodraam verandert de kunstenaar niets aan de ruimte, behalve het licht. Daarmee verandert hij de beleving van alles. Leegte heeft de gedaante aangenomen van een nieuw soort aanwezigheid. Na de graflegging en opstanding van Jezus zijn nog niet alle problemen de wereld uit, maar miljoenen mensen kijken nu anders naar het leven. De boodschap van Pasen geeft nieuwe moed. Alles komt in een ander licht te staan.

Locatie: Oude Kerk,Oudekerksplein 23. Amsterdam. oudekerk.nl

tekst: Anikó Ouweneel


<< VORIGE || INTRO >>