4

ENGLISH

STATIE 4: Jezus ontmoet zijn moeder

Lynn Aldrich: Ocean Eden, 2008, sponzen, schrobbers, schuursponsjes, afwasborstels, zwabberhouders, borstels, plastic handschoenen, afvoerontstoppers, hout, 234 x 168 x 61 cm.


<< VORIGE || VOLGENDE >>

Deze kleurige installatie van de hand van de Amerikaanse kunstenaar Lynn Aldrich is gemaakt van allerlei doodgewone schoonmaakgereedschappen als plastic sponzen en borstels. Als een zeebioloog verzamelde ze bijzondere exemplaren in de winkelcentra van Los Angeles en bestudeerde ze in haar atelier. Langzaam namen ze samen de vorm aan van een prachtig koraalrif, als een monument voor de extravagante biodiversiteit van de schepping, als een miniatuurversie van de befaamde Hof van Eden.

O ironie – is het niet juist het vele plastic dat we met zijn allen consumeren dat de oceanen vervuilt? En moet daar niet juist de bezem door?

Het is ook om deze aarde dat Jezus zijn kruis op zich nam, in zekere zin zijn moeder, daar hij als mens net als Adam en Eva uit het stof der aarde werd gevormd. De installatie houdt een pleidooi om de ‘schoonheid’ van de aarde te bewaren en bewaken. 

Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. Hier komen mensen van alle leeftijden, van binnen en buiten Amsterdam, wel en niet protestants. De diensten schenken veel aandacht aan zingeving en actuele maatschappelijke vragen. De diaconie en verschillende werkgroepen maken onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. keizersgrachtkerk.nl

tekst: Marleen Hengelaar