6

ENGLISH

STATIE 6: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

Güler Ates: Water no longer dances with light, 2019, nieuwe site-responsieve installatie, behang en fotografie. Een performance wordt uitgevoerd tijdens de opening. gulerates.co.uk

Veronica is in de statiegang de vrouw die Jezus helpt vol te houden. Zij confronteert ons met een klassieke vraag: in wie investeren wij vanuit de overtuiging dat zij verschil kunnen maken in deze wereld? Wie mag op ons leunen omdat wij geloven dat ze bijzonder zijn, in staat tot grote daden?

Güler Ates groeide op in de mystieke traditie in het oosten van Turkije. Zij woont en werkt in Londen. In haar praktijk werkt ze met video, fotografie, prentkunst en performance. Een van de kernelementen van haar werk is culturele verplaatsing. Zij onderzoekt de wisselwerking tussen de westerse en oosterse cultuur.

Voor dit project heeft de kunstenaar een installatie ontworpen waarvoor ze maandenlang de reiservaringen van vele ontheemden verzamelde. Zij schonk hun tijd en aandacht en luisterde naar hun ingrijpende relaas. De verhalen over een ‘tussentijd’, geschreven in uiteenlopende talen en geprint in een lettertype dat ons doet herinneren aan verhalen uit oeroude codices, vormen samen een kunstwerk. In een golvende beweging vullen ze het volledige grachtenkamertje van de katholieke Onze Lieve Vrouwekerk.

Tussen de gedichten en kronieken door zijn ook foto’s van een gesluierde vrouw in de kerk geplaatst. In het oeuvre van de kunstenaar vormt deze figuur een enigmatisch middelpunt, een plaats waar oost en west elkaar ontmoeten.

Locatie: Dit gebedshuis op Keizersgracht 218 B is ook de Syrische Orthodox Kerk van Amsterdam. Zij noemen haar de Moeder Godskerk. olvkerk.nl

tekst: Anikó Ouweneel