Colofon

ENGLISH

Geïnitieerd door professor Aaron Rosen en ds. Catriona Laing vond het project Art Stations of the Cross eerder plaats in Londen (2016), in Washington D.C. (2017) en in Manhattan New York (2018). Op initiatief van Stichting ArtWay vindt het in 2019 in Amsterdam plaats.

Team Amsterdam: Marleen Hengelaar-Rookmaaker (ArtWay, curator); Anikó Ouweneel-Tóth (Visio Divina, curator); Klaas Holwerda (Protestantse Kerk Amsterdam, coördinator programma); Lieke Wijnia (Rijksuniversiteit van Groningen, coördinator onderzoek en educatie, webmaster); Willemien Boot (Protestantse Kerk Amsterdam, coördinator PR).

De catalogus is samengesteld door de curatoren en vormgegeven door Roel Smit.

Afbeeldingen van de kunstwerken met toelichtingen en de route zijn ook op de website www.artstations.org te vinden. Beeldmeditaties over een aantal kunstwerken worden ook gepubliceerd op www.artway.eu.

Afbeelding achtergrond kaft voor en achter: Erica Grimm Salt Water Skin Boat 3.

Art Stations of the Cross is een tentoonstelling zonder winstoogmerk. In Nederland functioneert ArtWay als organiserende stichting. Donaties zijn welkom op: ING Bank, IBAN no. NL25INGB0003847269 t.n.v. Stichting ArtWay, Zwolle o.v.v. Art Stations of the Cross.

Het project is mede mogelijk gemaakt door: Stichting ArtWay, Visio Divina, Protestantse Kerk Amsterdam, Kerk en Wereld, Porticus en Van der Leeuwstichting.


<< INTRO || ABARTE >>