Materiaal

ENGLISH

Bij het project verschenen een routefolder (zie download hiernaast) en een catalogus (zie omslag hieronder). In het tijdschrift Laetare verscheen een uitvoerige en rijk geïllustreerde nabeschouwing.

De catalogus en een afdruk van de nabeschouwing zijn nog verkrijgbaar (informeer bij: ).

<< INTRO || ABARTE >>