Programma

Concerten

Johannes Passion van Bach

De passies van Bach vormen hoogtepunten in een lange traditie. Die begon met het voorlezen van het bijbelse lijdensverhaal met verschillende stemmen. Voorlezen ging over in zingend reciteren. Nog weer later werden reflecties op het verhaal ingevoegd: denk aan aria’s en koralen. Bach schreef de Johannes Passion voor Palmpasen. Het Bach Ensemble Amsterdam zingt onder leiding van Paulien Kostense de tweede versie (1725), waarin Bach twee wat meer theatrale aria’s toevoegde (de overige aria’s zijn meer beschouwend van aard). || Doopsgezinde Singelkerk, zondag 10 maart, 15.00 uur

Muziek rond de kruisweg

Het middeleeuwse lied ‘Stabat mater dolorosa’ bezingt de treurende Maria aan de voet van het kruis. De strofen werden vaak gezongen bij de afzonderlijke staties van de kruisweg. Het Hieronymus Ensemble onder leiding van JanJoost van Elburg zingt de bewerking van Orlando Lassus en nog twee werken die verbonden zijn met de Goede Week: het Miserere van Carlo Gesualdo en delen uit de Lamentaties van Thomas Tallis. || Waalse Kerk, vrijdag 15 maart, 20.15 uur

Vocale improvisatie

De precaire balans tussen mens en natuur zoals verbeeld in de installatie ‘Salt Water Skin Boats’ van Erica Grimm kenmerkt ook de composities van het Genetic Choir. Deze creëren orde en betekenis vanuit chaos en klankwillekeur. De interactie tussen de zangers weerspiegelt zowel menselijke als natuurlijke processen en schept klankruimtes die even intiem als tijdloos zijn. Deze performance vindt plaats in samenwerking met de Van der Leeuwstichting. || Waalse Kerk, zaterdag 30 maart, 14.00 uur

Choral Evensong

Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken zingt een op Anglicaanse leest geschoeid avondgebed, getekend door de schoonheid van de Engelse koorzang. || Keizersgrachtkerk, zondag 31 maart, 19.00 uur

Poëzieconcert en Bach Suite I

Een verscheidenheid aan poëzie met als hoogtepunt de performance Bach Suite I: in een duet bewegen twee dansers – Corneliu Ganea en Fernando Oliveira – zich rond Camillo Cabassi die op cello de zes delen van Bachs suite vertolkt: prelude, allemande, courante, sarabande, menuet en gigue. Een geheimvol contrapunt tussen kwetsbaarheid en kracht, pijn en troost, dood en leven. || Doopsgezinde Singelkerk, zondag 14 april, 14.00 uur

tekst: Klaas Holwerda


Wetenschappelijk onderzoek

De veelzijdige relatie tussen religie en kunst is sinds de laat-negentiende eeuw onderwerp van een bloeiend wetenschappelijk onderzoeksveld. In disciplines variërend van kunstgeschiedenis tot religiewetenschap, antropologie tot museumstudies, en theologie tot filosofie is de verhouding tussen religie en kunst een veelbesproken thema. Geïnitieerd door predikant Catriona Lang en theoloog Aaron Rosen draagt Art Stations of the Cross niet alleen liturgische vernieuwing in zich, maar genereert het project ook wetenschappelijk interessante invalshoeken. Met steun van het Sormanifonds en Gladstone’s Library wordt tijdens de Amsterdamse editie in 2019 voor het eerst onderzoek verricht naar de vraag hoe bezoekers deze kunstpelgrimage ervaren. Worden kunstliefhebbers die deze route lopen een nieuw soort pelgrims? Hoe faciliteren de getoonde kunstwerken en het religieuze erfgoed ervaringen van de kruiswegthematiek? En in hoeverre is de kunstroute exemplarisch voor de voortdurende discussie over de verhouding tussen toerisme en pelgrimage? Het zijn vragen die tijdens het onderzoek centraal staan. Wilt u na het bezoeken van Art Stations of the Cross uw ervaringen delen door deel te nemen aan het onderzoek, dan hoor ik dit graag via: .

Naast het eigen onderzoek werkt Art Stations of the Cross samen met verschillende academische instellingen. Zo staat de voorjaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschappers in het teken van kunst en religie en organiseert de CaminoAcademie een wandelmiddag voor geïnteresseerde pelgrims. Ook worden er excursies georganiseerd voor studenten museologie van de Reinwardt Academie en studenten, promovendi, en onderzoekers van de Protestants Theologische Universiteit. De interesse vanuit het hoger onderwijs laat zien hoe een project als Art Stations of the Cross inspeelt op actuele vraagstukken rondom religie en haar veelzijdige manifestatie in een nog veelzijdigere wereld.

tekst: Lieke Wijnia

ENGLISH


Publiekslezingen


Vernissage

Met een lezing door Désanne van Brederode, aandacht voor het werk van Erica Grimm en een performance door Güler Ates. || Waalse Kerk, woensdag 6 maart, 17.00 uur


Reinwardt Memorial Lecture

Aishwarya Tipni over ‘The Havali Project, Old Delhi’ als voorbeeld van beheer van cultureel erfgoed. || Reinwardt Academie, donderdag 7 maart, 20.00 uur


Govert Jan Bach, De Johannes Passion van Bach

Een inleiding op de uitvoering van dit magistrale werk om 15.00 uur op dezelfde plaats. || Doopsgezinde Singelkerk, zondag 10 maart, 13.30 uur


Symposium ‘I Believe in Contemporary Art’

Met lezingen door Adrienne Dengerink Chaplin (Art, Passion, Justice. Socially Engaged Art and the Church) en Alastair Gordon (Signs of Faith in Contemporary Art). Na de lunch wordt de thematiek nader verkend in twee ronden workshops. || Doopsgezinde Singelkerk, zaterdag 10 maart, 10.30-16.30 uur


Lieke Wijnia, Het heilige tussen kunst en religie

Over de vraag hoe het heilige zich door kunst kan manifesteren, toegespitst op enkele kunstwerken uit de Art Stations (deze lezing vindt plaats in samenwerking met de Van der Leeuwstichting). || Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, zaterdag 6 april, 15.00 uur


Anikó Ouweneel, Het geheim van een geslaagde tentoonstelling

Over het proces van het maken van deze tentoonstelling: uitdagingen, bijzondere momenten en enkele van de kunstwerken. Aansluitend mogelijkheid om de traditionele statiegang van de Onze Lieve Vrouwekerk mee te maken. || Onze Lieve Vrouwekerk, vrijdag 8 maart, 13.30 uur.   


Wessel Stoker, Het doek van Veronica: een hedendaagse verbeelding gezien in het licht van de oude Veronica-traditie

Het kunstwerk ‘Water no longer dances with light’ van Güler Ates in perspectief. || Onze Lieve Vrouwekerk, maandag 15 april, 17.30 uur


Frits de Lange, De kruisweg als mini-pelgrimage

De kruisweg bezien vanuit de hernieuwde belangstelling voor pelgrimage, kenmerken van de pelgrimage en de pelgrimage als metafoor voor ons leven. || Keizersgrachtkerk, dinsdag 16 april, 17.30 uur


tekst: Klaas Holwerda


<< INTRO || ABARTE >>