Kunstvespers

Engel van Amsterdam (kunstvesper)

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper brengt verschillende vormen van kunst in dialoog met elkaar rond een gemeenschappelijk thema: beeldende kunst, muziek en poëzie. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden nemen ons mee naar wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op zondag 10 februari in de Nassaukerk (aanvang 16.00 uur). Aan deze kunstvesper verlenen Unamore (schilderijen) en Caroline Ansink (fluit) hun medewerking. Het thema is: De engel van Amsterdam.

De expositie van schilderijen van Unamore is al vanaf zondag 13 januari te bezichtigen in de Nassaukerk (tijdens activiteiten in de kerkzaal en op afspraak). Op maandag 25 februari is er de mogelijkheid deel te nemen aan een kunstgesprek. We kijken met aandacht naar de schilderijen en wisselen met elkaar uit wat we zien, welke details ons opvallen of vragen bij ons oproepen en wat de schilderijen met ons doen. Unamore is daarbij aanwezig en bereid meer te vertellen over haar motieven om te schilderen, haar werkwijze, haar stedenproject, haar visie op mens en wereld, de waarden en symbolieken in haar schilderijen, haar naam en haar initiatief l’Ouverture de Unamore. Het gesprek vindt plaats bij de expositie (aanvang 20.00 uur).

Unamore is de kunstenaarsnaam van Marijke van Velzen (1942). Haar moeder speelde piano en haar vader was beeldend kunstenaar. Als kind al wilde zij schilderen en kreeg zij de gelegenheid haar talenten te ontplooien. Sinds 1963 exposeerde zij in Nederland, België, Duitsland en recent ook Portugal. Na een periode met veel politieke kunst ging Unamore zich in haar schilderen steeds meer toeleggen op de reis naar binnen. Schilderen is voor haar terugkeren in de tijd van voor het spreken, schrijven, denken en weten, op zoek naar het verborgene in haarzelf. Christelijke symbolen versmelten met andere religieuze en spirituele tradities tot een begrip van onderliggende krachtenin de evolutie van de schepping: geloof, hoop en liefde. Haar kleurrijke en abstracte schilderijen onthullen verrassende dieptes en lijken te veranderen wanneer je er vanuit een andere hoek naar kijkt.

Met ‘De engel van Amsterdam’ hebben wij haar grootste werk in huis. Amsterdam is volgens Unamore een vrij-stad en zegt daarover: ‘Mensen die hier wonen en werken willen graag vrij zijn. Zij verlangen er naar vanuit een spontane eigenwijsheid te leven. De religieuze mens herkent dit verlangen als een geschenk van God. Als we ons voorstellen dat ieder mens een straal is van Gods licht, dan beseffen we onze verbinding met elkaar. ‘De engel’ en het schilderij ‘Amsterdam Liefdestad’ helpen ons op dat thema. ‘De open deur’ is onze verbinding met God. God is dus eigenlijk die open deur op de drempel waarvan wij staan. De open deur die niemand sluiten kan. Als je verlangt steeds meer vanuit dat bewustzijn te leven, helpt het als je bij jezelf naar binnen gaat (het schilderij ‘Introspectie’). Of door hier in de Nassaukerk samen te zijn, want zij is een liefdesplek waar geleefd wil worden wat begrepen is in het hart.’

Caroline Ansink (1959) studeerde fluit bij Abbie de Quant en compositie bij Joep Strasser. Ze ontving voor haar composities verschillende prijzen. Caroline Ansink werkt al jaren samen met Unamore. Haar improvisaties op de fluit brengen nieuwe dimensies van de schilderijen aan het licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *