Kunstvespers

Koningen in beeld (kunstvesper)

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper brengt verschillende vormen van kunst in dialoog met elkaar rond een gemeenschappelijk thema: beeldende kunst, muziek en poëzie. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden nemen ons mee naar wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op zondag 16 december 2012 in de Nassaukerk (aanvang 16.00 uur). Aan deze kunstvesper verlenen Anke Labrie (schilderijen) en Ruth Thomassen-Djatmiko (piano) hun medewerking. Het thema is: Koningen in beeld.

De expositie van schilderijen van Anke Labrie is al vanaf zondag 4 november 2012 te bezichtigen in de Nassaukerk. Op zondag 9 december 2012 om 12.00 uur bent u welkom voor een interactief kunstgesprek waarbij ook de kunstenares aanwezig is.

De schilderijen van Anke Labrie verbinden herinneringen aan haar kinderjaren met haar inzichten van nu. Hieruit ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Op veel van de geëxposeerde schilderijen is de koningskroon te vinden. Anke Labrie zelf zegt daarover: In geen enkele fase in mijn leven nam de kroon zo’n grote plaats in als in mijn kindertijd. De sprookjes, de verhalen uit de kinderbijbel, maar vooral ‘de koningin op kaplaarzen’ tijdens de watersnoodramp in 1953, zonder enig kroonvertoon, maakte diepe indruk op me. Mij werd geleerd dat God de echte baas over de wereld was en dat zijn zoon, hoewel hij een tijd op aarde woonde, geen koning was. Wel werd hij, tegen zijn wil, gekroond met een doornenkroon met scherpe stekels, veelvuldig zeer realistisch afgebeeld. Op de middelbare school maakte ik kennis met de vele goden en koningen uit de Griekse mythologie. Een boeiende wereld met, evenals de christelijke mythologie, grote invloed op de kunst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel in mijn beeldend werk als in mijn poëzie het koningsthema af en toe opduikt.

De schilderijen van Anke Labrie kenmerken zich door sprekende kleuren en een spel van in elkaar grijpende vormen. Ze wekken een rijkdom aan associaties, zowel met menselijke ervaringen in het leven van alledag als met bijbelse verhalen en mythologische vertellingen. Ze doorbreken ook voortdurend stereotiepe betekenisgeving en klassieke beeldvorming. Zo roepen ze op tot reflectie op invullingen en valkuilen rond koningschap of welke andere vorm van status ook, zoals waardigheid, macht en misbruik. Deze thematiek daagt weer uit tot een verbinding met de thematiek van advent: de verwachting van een andere wereld dan de huidige en een andere invulling van koningschap dan de gangbare.

Ruth Thomassen-Djatmiko speelt pianowerken van de Armeense componist Aram Chatschaturian en van Johann Sebastian Bach. Ruth kreeg de eerste pianolessen in Indonesië van haar moeder, won in 2000 een Laureate Prijs en studeerde piano aan het conservatorium te Alkmaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *