Cantatediensten

Cantatedienst

De laatste twee cantates uit het Weihnachtsoratorium van Bach staan centraal in de cantatedienst op zondag 4 januari. Deze cantates zijn geïnspireerd op het bijbelverhaal van de koningen die het kind Jezus komen aanbidden en de vlucht van Jozef en Maria met het kind Jezus naar Egypte (Matteüs 2). De cantates werden voor het eerst uitgevoerd op 2 en 6 januari 1735 in Leipzig. Een muzikaal morgengebed op de eerste zondag van het nieuwe jaar.

Het Bach Ensemble Amsterdam voert de cantates uit. Dit nog jonge ensemble, samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau, staat onder de bezielende leiding van Paulien Kostense en stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten. De solisten zijn Titia van Heyst (sopraan) en Michiel Meijer (bas). Klaas Holwerda is liturg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *