In opdracht

Als theoloog met liefde voor kunst en liturgie ben ik beschikbaar voor werk in opdracht. Daarbij valt te denken aan:

Klaas Holwerda
 • kunstprojecten van ontwerp tot uitvoering:
  • expositie of kunstroute,
  • met een cultureel programma of vormingsprogramma
 • advies op het terrein van liturgie en kunst
  • meedenken over alle aspecten van liturgie
  • opzetten voor bijvoorbeeld advent, veertigdagen, drie dagen van Pasen of gedachtenis van gestorvenen
  • training van lectoren
  • schrijven van teksten voor liturgie
 • begeleiding van groepen (eenmalig of terugkerend)
  • culturele bijbeltafel (close reading van de Bijbel als cultureel erfgoed en in relatie met kunstwerken)
  • lezing over aspecten van liturgie en kerklied
  • kunstgesprek (naar aanleiding van een specifiek kunstwerk)
  • liederen nader bekeken
  • kunst in de liturgie
  • kunst in het pastoraat
 • voorgaan in liturgie
  • zondagen en feestdagen
  • cantatediensten en choral evensongs
  • experimentele kunstvespers
  • vieringen met aandacht voor liturgie en kunst
  • huiszegen, reiszegen, ziekenzalving of uitvaart
  • gedachtenisvieringen

Via de trefwoorden hiernaast zijn voorbeelden te vinden van wat ik eerder deed. Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.