Wat komt er op u toe? (kunstvesper)

De portretten van Carolien van Olphen doen iets met wie er naar kijkt: ze komen op je toe, maken verbinding, raken en ontroeren. Wat is het geheim daarvan? Jarenlange toeleg op het genre en een grote technische vaardigheid? Zeker. Maar daaronder schuilt een passie en liefde voor mensen. De portretten zijn een vorm van empowerment: de warme kleuren en patronen van de kleren waarin de kunstenares haar modellen steekt, verlenen hen waardigheid; de gezichtsuitdrukkingen zijn ongekunsteld en puur.

Dit ongebroken vertrouwen in de mens staat in schril contrast met de ontmenselijkende krachten die de huidige samenleving domineren. De portretten zetten schoonheid tegenover verdriet en hardheid. Daarmee passen ze goed in de tijd van advent: met verwachting reiken naar wat op ons toekomt (zoals advent letterlijk betekent). De expressie van de portretten wordt in de kunstvesper nader gearticuleerd met muziek, poëzie en een dans van Fabiana Carchesio op een gedicht van Babs Gons met daarin de regel: het is omdat je zo ontzettend mens bent.

Licht en donker (kunstvesper)

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Dit najaar begonnen we in de Nassaukerk een nieuw initiatief: de kunstvesper. Een kunstvesper brengt verschillende vormen van kunst bij elkaar rond een gemeenschappelijk thema: beeldende kunst, muziekkunst en poëzie. In de opzet zit veel ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden nemen ons mee naar wat onzegbaar is en geven ons aan onszelf terug.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op zondag 11 december 2011 (aanvang 16.00 uur). Midden in de tijd van advent dus. Het thema luidt dan ook: Licht en donker. Aan deze kunstvesper werken Jaap Binnema (beeldend kunstenaar), Annemieke Hereijgers (fluit) en Florian Krouwel (fagot) mee.

Een expositie van schilderijen van Jaap Binnema is tot het einde van dit jaar in de kerk aanwezig. Jaap Binnema schildert vaak industriële landschappen en binnenruimten. Wat hem fascineert is de spanning tussen openheid en beslotenheid in allerlei vormen, zoals de spanning tussen licht en donker, transparant en massief, spiritueel en aards. Het licht zoals het vaak indirect en spaarzaam in ruimten binnenkomt roept de ervaring van het spirituele in het aardse op, een sfeer van geladen stilte. ‘Mijn spel met het licht wil iets voelbaar maken van de onmisbaarheid ervan als bron van levensplezier en hoop, maar ook van de kwetsbaarheid ervan en de dreiging van de nacht. Bij mij is het licht toch altijd een beetje ‘op het donker veroverd’.

Annemieke Hereijgers begon haar muzikale loopbaan in Soest bij de plaatselijke muziekschool en harmonie. In 2007 behaalde zij haar masterdiploma orthopedagogiek en in hetzelfde jaar won zij het Benelux Fluitconcours voor ensembles. Sindsdien studeert zij fluit aan het Conservatorium van Amsterdam, volgde zij diverse masterclasses en treedt zij regelmatig op, zowel solistisch als in ensembles en orkesten.

Florian Krouwel speelt sinds zijn achtste fagot, behaalde dit jaar zijn bachelor muziek in Amsterdam en studeert nu in Rotterdam voor het masterdiploma. Ook hij volgde masterclasses en speelt in meerdere ensembles.

Op 11 december spelen Annemieke Hereijgers en Florian Krouwel werken waarin contrasten zijn te horen tussen solistische delen en duetten, tussen oude en moderne muziek, evenals contrasten in sfeer. Het gaat om werken van onder meer Beethoven, Bach, Bitsch en Villa-Lobos.