Cantatedienst

Hoewel de cantates van Johann Sebastian Bach de grootste bekendheid verwierven, is het genre al ouder. Van de cantates die Dietrich Buxtehude schreef, is maar een klein deel bewaard gebleven. Ze kenmerken zich door een levendige en expressieve weergave van de tekst en fantasierijke en virtuoze muzikale lijnen. Buxtehude werd in Denemarken geboren en was vanaf 1668 bijna veertig jaar verbonden aan de Marienkirche in Lübeck. Zijn muziek oefende een grote aantrekkingskracht uit op jongere tijdgenoten, onder wie Bach. Bach maakte in zijn jonge jaren een reis naar Lübeck om Buxtehude te horen en bleef maar liefst vier maanden weg.

Twee cantates van Buxtehude komen tot klinken in de cantatedienst op zondag 3 maart. Een van de cantates is geïnspireerd op een kerklied: ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’ en de andere op een paar regels uit Psalm 118: ‘Der Herr ist mit mir’.

De uitvoering van de muziek ligt in handen van het Flevo Barok Consort onder leiding van Gert Jan Velders. Klaas Holwerda is liturg.

Cantatedienst

Hoewel de cantates van Bach de grootste bekendheid verwierven,  is het genre al ouder. Van de cantates die Dietrich Buxtehude (1637-1707) schreef voor de Marienkirche in Lübeck (waar hij vanaf 1668 werkzaam was) is maar een klein deel bewaard gebleven. Ze kenmerken zich door een levendige en expressieve weergave van de tekst en oefenden een grote aantrekkingskracht uit op jongere tijdgenoten, onder wie Bach.

Twee van deze cantates komen tot klinken in de cantatedienst, beide geïnspireerd op een kerklied: ‘Befiehl dem Engel, dass er komm’ en ‘Nun lasst uns Gott dem Herren’.

De uitvoering van de muziek ligt in handen van het Flevo Barok Consort onder leiding van Gert Jan Velders. Klaas Holwerda is liturg.

Cantatedienst

Met maar liefst twee cantates belooft de cantatedienst op zondag 18 mei een uur vol muziek te worden.

De cantate ‘Wir müssen durch viel Trübsal’ schreef Bach voor een van de zondagen na Pasen. Na een instrumentaal voorspel (sinfonia) met een solistische rol voor het orgel volgen de gezongen delen, geïnspireerd op woorden van Jezus: dat zijn volgelingen veel moeite wacht die evenwel plaats zal maken voor vreugde (Johannes 16,16-24). Vier solisten zijn er nodig voor deze ongebruikelijk lange cantate met ook opvallende rollen voor verschillende instrumenten.

De tweede cantate is van Buxtehude: Jesu meines Lebens Leben. Een lied met hetzelfde motief: het bezingt de kruisweg die Jezus zelf geduldig afliep om bevrijding en opstanding te vinden. Na een ditmaal korte instrumentale inleiding klinken de strofen van het lied tegen een steeds terugkerend instrumentaal motief.

Deze werken worden uitgevoerd door het Bach Ensemble Amsterdam. Dit nog jonge ensemble, samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau, staat onder de bezielende leiding van Paulien Kostense. Als solisten werken mee: Titia van Heyst (sopraan), Andrew Hallock (altus), Falco van Loon (tenor) en Michiel Meijer (bas). Klaas Holwerda is liturg.

Cantatedienst

De cantates van Bach zijn niet voor de concertzaal geschreven, maar voor de eredienst. Daar komen ze ook een slordige drie eeuwen later nog altijd het beste tot hun recht.

Op zondagmorgen 9 februari klinkt de cantate ‘Nimm was dein ist und gehe hin’ – door Bach geschreven voor zondag 6 februari 1724 (BWV 144). Het zijn de woorden van de wijngaardenier tot de verongelijkte werkers van het eerste uur die moeten toezien hoe de werkers van het elfde uur hetzelfde loon ontvangen (de gelijkenis van Jezus staat te lezen in Matteüs 20,1-16). Een preek in muziek, vol symboliek en tekstuitbeelding. Een oproep tot soberheid en tevredenheid.

Er zal nog meer muziek klinken deze morgen. De viering wordt ingeluid en uitgeluid met delen uit het Brandenburgs Concert nr. 4, ook van Bach en tussen de schriftlezingen horen we een werk van Dietrich Buxtehude: ‘Der Herr ist mit mir’ – de tekst is ontleend aan Psalm 118.

Het nog jonge Bach Ensemble Amsterdam is samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau en staat onder leiding van Paulien Kostense en vocal coach Michiel Meijer. Het stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten. De solisten zijn Susan Jonkers (sopraan), Leonie van Rheden (alt) en Robert Buckland (tenor). Klaas Holwerda is liturg.