Erbarme dich (kunstvesper)

Erbarme dich: de aanhef van deze bekende aria uit de Matthäus Passion van Bach dekt elke vorm van menselijk lijden. De reeks schilderijen van Lia Kok onder deze titel geeft uitdrukking aan emoties als verdriet, verlies, rouw en onmacht. In termen van de 16e eeuwse mysticus Jan van het Kruis: ze betreden de ruimte die God verlaten heeft.

Lia Kok schildert eenlingen voor wie het leven niet maakbaar blijkt en in wie toch iets van een onbewust verlangen naar herstel lijkt te leven. Afgescheurde en mee beschilderde stukjes krantenpapier op het doek staan symbool voor verscheurdheid en wereldleed. Persoonlijk en algemeen lijden raken aan elkaar. Een symbiose tussen schoonheid en onbehagen.

Erbarme dich: een uitdrukking van verlangen en ook een oproep van mens tot mens om op te staan tegen de zinloosheid, de aarde trouw te blijven en zich te ontfermen over de medemens. En dat is wat anders dan de vrome vlucht waarin religie zo vaak vervalt.

De expositie is tot en met Pasen in de kerkzaal aanwezig. Op zondag 2 april houden we een kunstgesprek waarin we met elkaar uitwisselen wat de schilderijen bij ons oproepen. In de viering van Goede Vrijdag verbinden we de schilderijen met het bijbelse lijdensverhaal, hedendaagse ervaringen van lijden, poëzie en muziek.

Lijden en loslaten (kunstvesper)

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper verkent dit raakvlak. Laat u meenemen in een verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbel rond een oermenselijk thema. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden vertolken wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) in de Nassaukerk. Centraal staat een eigentijdse kruisweg van Gerard de Bruin. Het thema is: lijden en loslaten. De expositie is in de maanden maart en april te zien in de Nassaukerk.

Gerard de Bruin voltooide deze reeks collages in 1997 als verwerking van de periode van lijden en loslaten die voorafging aan het sterven van zijn levenspartner in 1990. De samengestelde beelden zijn indringend en confronterend. In zekere zin gedateerd, omdat het hele spectrum aan reacties dat aids in die tijd opriep voelbaar aanwezig is. Tegelijk zijn ze universeel en plaatsen ze het klassieke thema van de kruisweg midden in onze eigen ervaringen van lijden en loslaten. De zestien staties hebben titels als Verraad/Judas-kus, Veroordeeld, De doktoren, Afscheid van familie, Buddies en Afscheid vrienden.

Voor deze gelegenheid zijn ze op linnen gedrukt en in de maanden maart en april te zien in de kerkzaal van de Nassaukerk. In de sfeer van de kunstvespers aldaar gaan ze op Goede Vrijdag associatieve dialogen aan met muziek, fragmenten uit het lijdensverhaal van Jezus, persoonlijke impressies en poëzie.