Reis naar verbinding (kunstvesper)

Frits Heimans is breed getalenteerd: hij ontwikkelde zich als psycholoog, musicus en vooral beeldend kunstenaar. De expositie onder de titel ‘Reis naar Verbinding’ brengt een aantal schilderijen uit een veel grotere reeks die hij in 2015 maakte tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom naar Europa. Een maand lang leefde hij in afzondering met een aantal andere kunstenaars, bijeengezet om zich in te leven en hun betrokkenheid te verbeelden. De doeken ontstonden op basis van gevoelens en intuïtie en putten soms uit gedichten die hem tot steun waren. Kleuren en vormen, spontaan ontstaan, roepen nieuwe vragen op. De expressie raakt aan de reis als metafoor van elk menselijk bestaan, van conflict en vertrek naar aankomst en nieuwe verbinding.

De schilderijen zijn gedurende de maanden november en december aanwezig in de kerkzaal. In de kunstvesper op zondag 16 december gaan de doeken een verbinding aan met muziek gemaakt door het Art Beat Saxophone Quartet (met daarin eveneens Frits Heimans), poëzie en een fragment uit de Bijbel.

Verbinding (kunstvesper)

Verbinding is het thema voor onze volgende kunstvesper op zondag 22 mei. Een expositie van tekeningen van Rini Brakkee speelt daarin een belangrijke rol.

Rini Brakkee laat zich in haar werk leiden door zingeving en verbinding. Ook haar tekeningen brengen het zoeken naar verbinding tot uitdrukking. Haar werk gaat over het liefdevol beschrijven van existentiële eenzaamheid. Zij komt even in het reine met deze eenzaamheid als zij de huid van haar onderwerp tot op de tiende millimeter probeert weer te geven, zich verliest in de ander. Het is niet mogelijk de ander ooit helemaal te begrijpen en waarschijnlijk al helemaal niet via de huid – met grafiet op papier – maar de poging is een meditatie die helpt.

Inspiratie en herkenning vindt zij in de literatuur en de filosofie. Het is voor haar een troost dat anderen over dezelfde dingen hebben nagedacht als zij en dit zorgvuldig hebben opgeschreven; daardoor ontstaat verbinding. De dingen die zij maakt kan zij alleen maken. Dat geeft zin. De schoonheid in de wereld zien en opmerkzaam zijn is een levensstijl die haar geluk brengt. Behalve tekeningen maakt Rini Brakkee ook sculpturen, collages, films en foto’s als het onderwerp er om vraagt. Zij schrijft blogs op www.boxvsknife.com en geeft workshops.

Het verlangen naar verbinding wordt hoorbaar in de composities van Frederic Chopin die Ruth Thomassan-Djatmiko (piano) zal vertolken. Beeld, muziek, poëzie en fragmenten uit de bijbel zoeken in de kunstvesper verbinding met elkaar en met de aanwezigen. Dit alles in een sfeer van weldadige stilte.