Beweging (kunstvesper)

Beweging is het thema van de kunstvesper op zaterdag 10 oktober. Intrigerende schilderijen van Roland Broekhuis, Keltische muziek gespeeld door Trio Merain, welgekozen poëzie en fragmenten uit de bijbel nemen u mee in een dialoog met elkaar.

Beeldend kunstenaar Roland Broekhuis is gefascineerd door de energie die aan het bestaan ten grondslag ligt en zich op allerlei manieren manifesteert. Op moleculair niveau: krioelende cellen waarin zich raadselachtige processen afspelen. Maar evengoed in de sociale interactie tussen mensen en culturen. De doeken met hun indringende kleuren en het relief van de talloze streepjes verf maken al deze dynamieken tastbaar. Ze roepen vitaliteit op en tegelijk verstilling, ze dagen uit en brengen tot rust, om niet te zeggen troost.

Trio Merain wordt gevormd door Mieke Manschot (zang en percussie), Sandra Wallner (viool) en Mirjam Rietberg (keltische harp en chromatische harp). Drie nog jonge en breed georienteerde muzikantes die zich toeleggen op het arrangeren en spelen van Keltische muziek uit verschillende tijden en in verschillende stijlen. Zij komen met een selectie uit hun ‘Irish Treasures’.

De expositie van Roland Broekhuis is in de maanden oktober en november te zien in de Nassaukerk, zo vaak de kerk open is en ook op afspraak. De kunstvesper op zaterdag 10 oktober vormt tevens de afsluiting van het symposium ‘Geloof in beeld’. Klik hier voor meer informatie over het symposium.

Verstilling (kunstvesper)

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper brengt verschillende vormen van kunst in dialoog met elkaar rond een gemeenschappelijk thema: beeldende kunst, muziek en poëzie. In de opzet zit ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden nemen ons mee naar wat onzegbaar is.

De volgende kunstvesper wordt gehouden op zondag 28 april 2013 in de Nassaukerk. Aan deze kunstvesper verlenen Titus de Jong (schilderijen) en Maraatsj ten Hoorn (viool) hun medewerking. Het thema is: Verstilling. De expositie van schilderijen van Titus de Jong is al vanaf zondag 3 maart te bezichtigen in de Nassaukerk (tijdens activiteiten in de kerkzaal en op afspraak).

Titus de Jong schildert al 25 jaar in de Japanse stijl sumi-é, die met weinig penseelstreken veel probeert uit te drukken. Hij laat zich onder meer inspireren door Chinese natuurfilosofie die het idee in zich heeft dat alles min of meer beweegt op een oerritme, een bepaalde energie die alles in beweging houdt. De kunst van leven en werken is voor hem dan ook op de golven van die energie mee bewegen. Er bestaat een oude Chinese code met een aantal richtlijnen voor de schilderkunst en een daarvan wordt vertaald als spirit resonance, ofwel resonantie van de ziel. Je stemt jezelf af op hetgeen je wilt schilderen, zodanig dat je op dezelfde manier mee resoneert. Titus bereikt dat door te kijken, intens, niet alleen met zijn ogen, maar ook met de ziel. Het onderwerp wordt door hem verinnerlijkt. Daarna wordt het object (als het lukt) in het atelier in één keer op het doek gezet. Om goed te kunnen zien en dan tot een juiste uitdrukking te komen, is rust en concentratie een eerste vereiste is. Stress is een factor die deze kunst bijna onmogelijk maakt.

Maraatsj ten Hoorn studeerde viool en compositie aan het conservatorium in Den Haag en heeft zich toegelegd op improvisatie in diverse projecten en combinaties met andere instrumenten. Ook in de kunstvesper van 28 april zal zij improvisaties spelen bij de schilderijen van Titus de Jong.