Verloren en uitverkoren (kunstvesper)

Verloren en uitverkoren: dat is het thema voor de kunstvesper op Goede Vrijdag. In deze meditatieve viering vervullen de kunsten een belangrijke rol. Het oog wordt getrokken door een reeks schilderijen van de Amsterdamse beeldend kunstenaar René van Tol op klassieke thema’s: annunciatie, visitatie, madonna, kruisiging, pietà  en opstanding. Daarbij klinken fragmenten uit het evangelie naar Lucas, waarin we met de ogen van moeder Maria de weg van haar zoon Jezus volgen. Met de mater dolorosa, de wenende moeder, staan we aan de voet van het kruis: ‘Hoe verdrietig en verloren was de toch zo uitverkoren moeder die hem ’t leven gaf’ (Willem Wilmink).

In de kerk staat ook een beeld in hout van Christien van Aken dat de vrouwen bij het graf voorstelt. De cantorij zingt. Er klinkt poëzie van onder meer Vasalis en Gabriël Smit en muziek van Eric Veeger, James MacMillan en Giovanni Battista Pergolesi. Op een litanie maken we een gang langs de schilderijen en plaatsen we tenslotte lichtjes bij een levensgroot kruis. Zo verbinden we onze eigen ervaringen met lijden met het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.

Voor René van Tol gaat kunst over kijken. Daarbij oriënteert hij zich op kunst van voor de Verlichting, waarin het niet de kunstenaar is die abstraheert, maar waarin de abstracties al vanuit de traditie voorhanden waren. Evenals kunstenaars uit deze periode werkt hij vanuit de abstracties naar de concrete tastbare werkelijkheid toe. De wereld wordt zichtbaar in de beweging tussen tijdloze abstracties en onze waarnemingen in de tijd. Waarnemen wordt zo een gelaagd gebeuren. De abstracties zorgen er voor dat onze waarneming zich steeds kan vernieuwen. De expositie van René van Tol is vanaf Aswoensdag (10 februari) tot Pasen (27 maart) in de Nassaukerk te zien.

Beweging (kunstvesper)

Beweging is het thema van de kunstvesper op zaterdag 10 oktober. Intrigerende schilderijen van Roland Broekhuis, Keltische muziek gespeeld door Trio Merain, welgekozen poëzie en fragmenten uit de bijbel nemen u mee in een dialoog met elkaar.

Beeldend kunstenaar Roland Broekhuis is gefascineerd door de energie die aan het bestaan ten grondslag ligt en zich op allerlei manieren manifesteert. Op moleculair niveau: krioelende cellen waarin zich raadselachtige processen afspelen. Maar evengoed in de sociale interactie tussen mensen en culturen. De doeken met hun indringende kleuren en het relief van de talloze streepjes verf maken al deze dynamieken tastbaar. Ze roepen vitaliteit op en tegelijk verstilling, ze dagen uit en brengen tot rust, om niet te zeggen troost.

Trio Merain wordt gevormd door Mieke Manschot (zang en percussie), Sandra Wallner (viool) en Mirjam Rietberg (keltische harp en chromatische harp). Drie nog jonge en breed georienteerde muzikantes die zich toeleggen op het arrangeren en spelen van Keltische muziek uit verschillende tijden en in verschillende stijlen. Zij komen met een selectie uit hun ‘Irish Treasures’.

De expositie van Roland Broekhuis is in de maanden oktober en november te zien in de Nassaukerk, zo vaak de kerk open is en ook op afspraak. De kunstvesper op zaterdag 10 oktober vormt tevens de afsluiting van het symposium ‘Geloof in beeld’. Klik hier voor meer informatie over het symposium.

Ruimte (kunstvesper)

Ruimte: dat is het thema van de kunstvesper op zondagmiddag 22 juni. Deze ruimte wordt om te beginnen al opgeroepen door de schilderijen die Roelien van Aalderen in de maanden mei en juni exposeert in de Nassaukerk. Tot de kern terug gebrachte landschappen, vaak met aandacht voor het detail en soms ook niet meer dan kleurvlekken, ruim en licht van sfeer, combinaties van herinneringen en fantasieën, gemaakt om in rond te dwalen, er uit te stappen en weer in terug te keren.

Ruimte zal ook het thema zijn van gedichten en fragmenten uit de bijbel die in de kunstvesper zullen klinken bij de schilderijen. De ervaring in de ruimte gezet te worden, de durf oude overtuigingen los te laten en ruimte te maken voor nieuwe, de kunst je eigen ruimte in te nemen en het vermogen anderen de ruimte te geven: het gaat allemaal meeresoneren als het goed is. Tsjimme de Haan tenslotte zal met zang de ruimte innemen.

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Een kunstvesper verkent dit raakvlak. Laat u meenemen in een verrassende dialoog tussen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbel rond een oermenselijk thema. De opzet biedt ruimte voor overweging in stilte. Beelden, klanken en gelaagde woorden vertolken wat onzegbaar is.