In opdracht

Ik ben beschikbaar voor werk in opdracht op het terrein van kunst en liturgie, zoals:

Klaas Holwerda
kunstprojecten van ontwerp tot uitvoering
 • expositie
 • kunstroute
 • kunstproject met cultureel programma of vormingsprogramma
advies over liturgie en kunst
 • lezing over aspecten van liturgie, kerklied of kunst in liturgie
 • meedenken over alle aspecten van liturgie: vormgeving, taal, inrichting en gebruik van de ruimte, performance
 • opzetten voor bijvoorbeeld advent, veertigdagen, drie dagen van Pasen of gedachtenis van gestorvenen
 • schrijven van teksten voor liturgie
toerusting op het gebied van liturgie en kunst
 • culturele bijbeltafel: close reading van de Bijbel als cultureel erfgoed en in relatie met kunstwerken
 • training van lectoren: inzet van lectoren in de liturgie is sterk in opkomst; eenvoudige praktische aanwijzingen verhogen de kwaliteit van hun werk
 • kunstgesprek: naar aanleiding van een of meer specifieke kunstwerken
 • liederen nader bekeken: begeleiding van gesprek in een kleine groep
 • kunst in de liturgie: toerusting van een werkgroep liturgie of kunstcommissie
 • kunst in het pastoraat: toerusting van pastorale vrijwilligers
voorgaan in liturgie
 • zondagen en feestdagen
 • cantatediensten en choral evensongs
 • experimentele kunstvespers
 • vieringen met aandacht voor liturgie en kunst
 • huisliturgie: huiszegen, reiszegen, ziekenzalving
 • uitvaart of gedachtenisviering

Via de trefwoorden in bijvoorbeeld de woordwolk zijn voorbeelden te vinden van wat ik eerder deed. Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.

HOME