Vieringen

Littekens (aankondiging)

In de Oude Kerk, een rijksmonument, worden hedendaagse kunst, het gebouw en de geschiedenis met elkaar in dialoog gebracht. De Oudekerkgemeente houdt er haar kerkdiensten, en gaat af en toe in gesprek met de kunst. Dat gebeurt ook op zondag 5 februari 2023 om 11.00 uur. Dan staat centraal: Garden of Scars, de huidige ruimtevullende installatie van Ibrahim Mahama.

Met beelden samengesteld uit afgietsels van grafzerken uit de kerk en vloerdelen van oude Nederlandse forten in Ghana die betrokken waren bij de transatlantische slavenhandel, en met tekeningen in de nissen en sculpturen van vleermuizen in de gewelven van de kerk. Deze ‘elementen’ zijn dragers van collectief geheugen, maken een geschiedenis vol littekens tastbaar en roepen vragen op over nog altijd actuele implicaties van deze erfenis. Vanuit een meervoudig en omarmend perspectief, getuige de metafoor van de tuin.

De Oudekerkgemeente stemt de viering op zondag 5 februari af op de installatie van Mahama. Leidende vragen: Geeft het kunstwerk nieuwe perspectieven op ons verstaan van bijbelse teksten? Welke vanzelfsprekendheden doorbreekt het? Tot welke hoopvolle bewegingen inspireert het?

Zinzoekende zielen uit alle windstreken van harte welkom: Oude Kerk, Oudekerksplein 13, Amsterdam, zondag 5 februari, 11.00 uur, voorganger: ds. Klaas Holwerda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *