Kunstvespers

Verloren en uitverkoren (kunstvesper)

Verloren en uitverkoren: dat is het thema voor de kunstvesper op Goede Vrijdag. In deze meditatieve viering vervullen de kunsten een belangrijke rol. Het oog wordt getrokken door een reeks schilderijen van de Amsterdamse beeldend kunstenaar René van Tol op klassieke thema’s: annunciatie, visitatie, madonna, kruisiging, pietà  en opstanding. Daarbij klinken fragmenten uit het evangelie naar Lucas, waarin we met de ogen van moeder Maria de weg van haar zoon Jezus volgen. Met de mater dolorosa, de wenende moeder, staan we aan de voet van het kruis: ‘Hoe verdrietig en verloren was de toch zo uitverkoren moeder die hem ’t leven gaf’ (Willem Wilmink).

In de kerk staat ook een beeld in hout van Christien van Aken dat de vrouwen bij het graf voorstelt. De cantorij zingt. Er klinkt poëzie van onder meer Vasalis en Gabriël Smit en muziek van Eric Veeger, James MacMillan en Giovanni Battista Pergolesi. Op een litanie maken we een gang langs de schilderijen en plaatsen we tenslotte lichtjes bij een levensgroot kruis. Zo verbinden we onze eigen ervaringen met lijden met het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.

Voor René van Tol gaat kunst over kijken. Daarbij oriënteert hij zich op kunst van voor de Verlichting, waarin het niet de kunstenaar is die abstraheert, maar waarin de abstracties al vanuit de traditie voorhanden waren. Evenals kunstenaars uit deze periode werkt hij vanuit de abstracties naar de concrete tastbare werkelijkheid toe. De wereld wordt zichtbaar in de beweging tussen tijdloze abstracties en onze waarnemingen in de tijd. Waarnemen wordt zo een gelaagd gebeuren. De abstracties zorgen er voor dat onze waarneming zich steeds kan vernieuwen. De expositie van René van Tol is vanaf Aswoensdag (10 februari) tot Pasen (27 maart) in de Nassaukerk te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *