Cantatediensten

Cantatedienst

In een kunstvesper vorig najaar maakten we voor het eerst kennis met het toen net opgerichte Bach Ensemble Amsterdam. De kennismaking was indrukwekkend en we gaan daarom met elkaar verder: het ensemble zal een aantal keren per jaar meewerken aan een viering in de Nassaukerk. Om te beginnen op zondagmorgen 3 maart met een uitvoering van het Kyrie uit de Hohe Messe van Bach.

Het ensemble is samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau en staat onder leiding van Paulien Kostense en vocal coach Michiel Meijer. Het stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten.

Bach schreef zijn cantates voor de eredienst en niet voor de concertzaal. Ze vormen als het ware een muzikale preek. Deze muziek komt daarom ook nergens beter tot haar recht dan in de eredienst. Dat geldt ook voor de Hohe Messe: de mis die Bach schreef op de vaste liturgische gezangen in de hoofddienst: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei.

De uitvoering van het Kyrie past goed op zondag 3 maart, midden in de veertigdagentijd waarin het Gloria achterwege blijft. Het past ook goed als vertolking van de teksten van die dag: de smeekbede van David over het niet levensvatbare kind van Batseba (2 Samuël 12,16-25) en de smeekbede uit de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom: Laat hem nog dit jaar staan! (Lucas 13,1-9) De overweldigende eerste maten van het Kyrie laten ook de hedendaagse luisteraar geen twijfel over waar het hier om gaat: een indringende smeekbede om ontferming. Aan de uitvoering werken als solisten mee Wendy Roobol (sopraan) en Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *